ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วัด ที่อยู่ และธรรมะของ ครูบาอาจารย์ต่างๆ
dot
bulletหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
bulletครูบาศรีวิชัย
bulletครูบาอภิชัยขาวปี
bulletหลวงพ่อครูบาวงศ์
bulletวัดท่าซุง(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
bulletพุทธทาส ภิกฺขุ
bulletหลวงพ่อชา สุภัทโท
bulletหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
bulletหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
bulletพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
dot
พระบรมราโชวาท ร.๙
dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletส.ค.ส. พระราชทาน 2530-2555
dot
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
dot
bulletประวัติวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
bulletประวัติพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
ผลงานของมหานพดล สิริวฑฺฒโน
dot
bulletวาทะพระอริยเจ้า(หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
bulletวาทะธรรมพระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletพระธรรมเทศนา พระมหานพดล สิริวฑฺฒโน
bulletแนวทางปฏิบัติธรรมโดยย่อ พระมหานพดล รวบรวม
dot
ธรรมที่น่าสนใจ
dot
bulletธรรมอันควรพิจารณา
bulletรวมวิธีการทำสมาธิของครูบาอาจารย์ต่างๆ
bulletโมกขุบายวิธี
bulletเคล็ดปฏิบัติสมาธิหลวงปู่เหรียญ
bulletประโยชน์ของการทำสมาธิ
bulletโมเนยปฏิปทา
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet ประเทศอินเดีย เนปาล ๒๗ พ.ย.- ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
dot
กิจกรรมต่าง ๆ
dot
bulletพิธียกยอดฉัตร เจดีย์หิน 3 ครูบา 18 ม.ค. 56
bulletแสงบุญ หลวงพระบาง และสิบสองปันนา 19-25 พ.ค. 55
bulletรูปภาพแสวงบุญ
dot
เชิญร่วมทำบุญ
dot
dot
สมุนไพรและการดูแลสุขภาพ
dot
bulletโคลนสมุนไพร ดูดสารพิษ บรรเทาอาการปวด
bulletโทษของ สเตอร์ลอย
bulletอาหาร 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมากเกินไป
dot
โครงการช่วยชาติ ของ สถาบันธรรมะเพื่อชีวิต
dot
bulletฮิวมัสกับสวนลำไย
bulletฮิวมัส "ลายคราม" อ.แม่วาง และ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่"
bulletเตาเผาขยะไร้ควัน


พระบรมราโชวาท
แนวทางปฏิบัติธรรม
แสวงบุญประเทศอินเดีย
เต่ามงคล


เตาเผาขยะไร้ควัน

ความเป็นมาของเตาเผาขยะประหยัดพลังงาน และปลอดมลพิษ

        เนื่องด้วยโยมปรีชา สงวนศักดิ์  เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของการทำเตาเผาขยะประหยัดพลังงาน และปลอดมลพิษ  ซึ่งได้รับเป็นนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        คุณสมบัติ
 ไบโอเวฟ รุ่น   -

                                     (นวัตกรรมแห่งจินตนาการสู่อนาคต)

 

1. ประหยัดพลังงาน

            นำพลังงานที่ทำการเผามาใช้ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอก    ใช้เชื้อ

เพลิง(GAS) ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง และกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ มอเตอร์ 1 HP จำนวน 2 ตัว

 

2. ขจัดมลพิษ

            เผาไหม้ด้วยตนเองที่ความร้อน 300-900 องศาเซลเซียล มีระบบการเผาไหม้ได้

ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในอุโมงค์เตา คงเหลือแต่กากเถ้า 0.5%ต่อ 1,000 กิโลกรัม

 

3. เก็บ กัก กรอง ควันพิษ

            “ไบโอเวฟ” มีระบบพิเศษ “BIO MICRO SYSTEM” (PAO IN WASH WATER AIR) ที่สามารถ เก็บ กัก กรอง ควันพิษ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. คุณสมบัติพิเศษ

            หลังจากการ เก็บ กัก กรอง ควันพิษด้วยระบบ “BIO MICRO SYSTEM” สามารถนำคาร์บอนส่วนที่บำบัดมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาเป็นพลังงานทดแทนได้ และสามารถกำจัดชีวมวลได้ทั้งหมด ทั้งแห้งและเปี๊ยก

 

5. สดวกในการใช้งาน

            เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
 
ผู้ให้ข้อมูล นายปรีชา สงวนศักดิ์
 

  

 

 

                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ที่อยู่ :  เลขที่ ..๑๔๙ หมู่ ๙ ตำบล โปงทุ่ง   อำเภอ ดอยเต่า
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐
เบอร์โทร :  .     มือถือ :087-1774692 
อีเมล : wattamor@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.wattamor.com